Menu Close

Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor’da Kongre

Asya Spor

13.11.2023 tarih ve saat 17.00 itibariyle Başkan Sabahattin Ekin, Başkan Yardımcısı Mehmet Koçer ve Sayman Ali Osman Ergül’ün yeterli çoğunlukla toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Olağanüstü kongreye gidilmesine,

Kongrenin; Sarıgüllük Mahallesi, 61022 Numaralı Sokak, Esra Apartmanı, Daire 1, Şehitkamil/Gaziantep adresinde, 29.11.2023 günü saat 17.00’da yapılmasına,

Yeterli çoğunluk olmaması halinde 5.12.2023 günü aynı yer ve saatte aşağıda belirtilen gündem maddeleri nedeniyle toplanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir:

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan seçimi
  3. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
  4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası
  5. Denetim kurulu raporlarının okunması ve ibrası
  6. Yeni yönetim kurulu, denetim kurulu, ASFK ve diğer spor branşlarının delege seçimi
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış

HABERLER

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Metropol Digital